Giới thiệu SMS Chatbot Banking

✅ SMS Chatbot Banking giúp bạn:

 • Gửi tin nhắn SMS từ sim điện thoại của bạn.

 • Gửi tin nhắn SMS hàng loạt có cá nhân hoá nội dung.

 • Lên lịch gửi tin nhắn SMS.

 • Trả lời SMS tự động dựa theo từ khoá.

 • Quản lý nhiều thiết bị, nhiều sim trong cùng 1 tài khoản.

 • Ra lệnh gửi SMS đến các thiết bị quản lý qua đăng nhập trên app và web.

 • Xem lịch sử trạng thái các tin nhắn.

 • API tích hợp để gửi tin nhắn từ hệ thống khác.

 • API check nội dung, từ khoá theo Brandname.

 • API lưu nội dung bất kỳ lên hệ thống như 1 SMS.

 • Webhook đẩy SMS nhận được qua bên khác.

 • Webhook đẩy SMS nhận được dựa theo từ khoá.

 • Hỗ trợ tốt Broadcast API của chatbot Smax.Bot.

 • Plugin tích hợp nhắn tin SMS cho Woocommerce.

 • Plugin tích hợp Xác nhận thanh toán tự động cho Woocommerce.

Last updated