Cách lưu trữ giao dịch Momo lên hệ thống SMS

Với tài khoản ngân hàng có dịch vụ SMS báo biến động số dư, nhưng với Momo thì chỉ có noti qua app điện thoại. Vì vậy, ở phần này, mình sẽ hướng dẫn bạn lưu các noti từ app Momo lên hệ thống SMS tương đương như là 1 SMS nhận được về máy.

Do đó, khi lưu các noti này lên hệ thống, bạn hoàn toàn có thể sử dụng API kiểm tra giao dịch ngân hàng tương đương SMS vậy.

(đang cập nhật...)

Last updated