Gửi tin nhắn SMS lẻ

Để gửi tin nhắn, các bạn truy cập vào mục Gửi tin nhắn trên hệ thống ở trình duyệt (hoặc Sender trên app). Tại đây, bạn có thể gửi tin nhắn lẻ hoặc gửi tin nhắn hàng loạt theo dữ liệu từ file Excel.

Ở phần gửi tin nhắn lẻ, các bạn chọn thiết bị và sim sẽ thực hiện gửi tin nhắn đi, nhập các số điện thoại cần gửi (cách nhau bằng dấu phẩy), lên lịch gửi, nhập nội dung tin nhắn rồi nhấn GỬI để gửi.

Để gửi được tin nhắn thành công, điện thoại của bạn phải được kết nối với hệ thống và đang có kết nối Internet.

Last updated