Cài đặt đẩy SMS nhận được lên chatbot dựa theo từ khoá

Nếu trường hợp bạn cần chọn lọc lại SMS mà điện thoại nhận được, chỉ những SMS có từ khoá phù hợp trong nội dung mới được đẩy lên chatbot, thì bạn sử dụng tính năng SMS Automation và khai báo như ảnh bên dưới.

Như vậy theo ảnh minh hoạ, khi điện thoại nhận được SMS có chứa AAA trong nội dung thì {{number}} và {{message}} sẽ được gửi lên bot qua Broadcast API bạn đã khai báo.

Với tính năng này, bạn hoàn toàn có thể chủ động tạo ra nhiều từ khoá cho về các block xử lý tương ứng các từ khoá này.

Vận dụng thêm thẻ Split của Smax.Bot, bạn có thể ứng dụng cho nhiều trường hợp như:

  • Xác nhận đơn hàng tự động

  • Xác thực điện thoại

  • Đẩy API sang các hệ thống xử lý đơn hàng khác

  • ....

Last updated