Cài đặt Chatbot gửi tin SMS thông qua thẻ Xem.li SMS

Giả sử ta có kịch bản: Khách hàng vào chatbot → chatbot xin số điện thoại để gửi mã OTP → khách hàng nhận được tin nhắn sms từ sim của bạn có chứa OTP → xác thực OTP với chatbot. 1️⃣Bước 1: Lấy thông tin API Key tài khoản của bạn tại https://sms.xem.li - Bạn đăng nhập vào https://sms.xem.li ► bấm vào menu API-Smax.Bot ► tìm đến mục API Key ► Lưu lại API Key

2️⃣Bước 2: Cấu hình tích hợp Xem.li SMS trong Smax.bot - Bạn vào chatbot của bạn ► chọn IntegrationsThêm mới ► chọn Xem.li SMS ► nhập tên ghi nhớ ► nhập API Key đã copy ở Bước 1 ► Update

3️⃣Bước 3: Dùng thẻ Xem.li SMS để gửi - Tạo block kịch bản: khách hàng để lại số điện thoại ► chatbot gửi OTP qua SMS cho khách ► Khách nhập OTP để xác thực Dưới đây là minh hoạ 1 block sử dụng chatbot để xác minh OTP điện thoại khách hàng.

  • Có thể chọn nhiều sim/thiết bị trong danh sách dùng để gửi sms, hệ thống sẽ tự động random 1 trong số đó.

  • Ngoài ra bạn có thể cấu hình gửi bằng sim nào theo đầu số nào để có thể tận dụng việc dùng sim cùng nhà mạng để gửi, việc này giúp tiết kiệm chi phí SMS.

Last updated