Plugin Woocommerce: thông báo đơn hàng, tài khoản... qua Messenger

Plugin này hỗ trợ bạn có thể gửi tin nhắn Facebook Messenger đến khách hàng khi khách hàng tạo tài khoản, đặt hàng, đơn hàng thay đổi trạng thái: được xử lý, hủy đơn hàng, hoành thành đơn hàng hoặc gửi tin nhắn thông báo đơn hàng mới cho chủ shop / nhân viên.

Yêu cầu:

 • Chỉ áp dụng đối với các website Wordpress đang sử dụng Woocommerce

 • Khách hàng đặt mua hàng trên web dùng số điện thoại / email khớp với tài khoản Facebook đã cung cấp số điện thoại / email trong chatbot. (xem thêm ở bài hướng dẫn Cài đặt Chatbot gửi tin SMS thông qua API).

pageCài đặt Chatbot gửi tin SMS thông qua API
 • Khách hàng vào web đặt hàng qua button chatbot có chứa messid trong link.

 • Cần tạo 1 block gửi tin nhắn thông báo có attribute {{message}} trong SmaxBot và lấy link Broadcast API để cài đặt vào plugin.

Bước 1: Cài đặt Plugin

 • Tải plugin tại: https://xem.li/pluginsmaxbot

 • Đăng nhập vào quản trị của Wordpress → chọn Plugin → bấm Cài mới (Add New)

 • Tải Plugin lên và Kích hoạt

Bước 2: Cấu hình Plugin

 • Vào Woocommerce → chọn Cài đặt → chọn SmaxBot.

 • Khai báo Broadcast API Key đã lấy ở trên.

Bước 3: Kích hoạt gửi tin nhắn Woocommerce

 • Check vào các ô bạn cần gửi tin.

 • Chỉnh sửa nội dung tin nhắn sẽ gửi.

 • Để tùy biến nội dung tin nhắn, bạn có thể sử dụng thêm các cú pháp sau:

  • Mã đơn hàng: %%orderid%%

  • Họ tên khách hàng: %%firstName%% %%lastName%%

  • Tổng tiền đơn hàng: %%total%%

  • Số điện thoại khách hàng: %%phone%%

Nếu bạn muốn tích hợp vào button mua hàng của chatbot như 1 webview, khi khách hàng bấm vào nút mua hàng trên web, chatbot sẽ gửi tin nhắn thông báo tình trạng đơn hàng, thì thêm tham số messid vào domain: ?messid={{messenger user id}}

Ví dụ: https://domain/?messid={{messenger user id}}

Với cách áp dụng này, hệ thống sẽ tự động gắn số điện thoại và email khách hàng dùng mua trên web vào tài khoản Facebook đã bấm button mở web mua hàng.

Ngoài attribute {{message}} là nội dung thông báo được cấu hình trong plugin, còn có những attribute sau để bạn có thể sử dụng:

 • Mã đơn hàng: {{order_id}}

 • Order Key: {{order_key}}

 • Trạng thái đơn hàng: {{order_status}} (pending | processing | canceled | completed)

 • Họ tên KH: {{first_name}} {{last_name}}

 • Thành tiền: {{total}}

 • Số điện thoại đặt hàng: {{order_phone}}

 • Email đặt hàng: {{order_email}}

Last updated