Thêm thiết bị Android vào hệ thống

Sau khi đã cài đặt thành công, các bạn bật app SMS Gateway vừa cài xong và đăng nhập bằng 1 trong 2 cách:

  1. Đăng nhập theo tài khoản được cung cấp qua email.

  2. Chọn SIGN IN USING QR CODE: Đăng nhập trên máy tính, vào mục Thiết bị và bấm nút Thêm thiết bị. Dùng chức năng quét mã QR của ứng dụng SMS Gateway để quét mã được cung cấp trên màn hình máy tính.

Lặp lại thao tác cài đặt và thêm thiết bị cho các điện thoại Android khác vào tài khoản của bạn.

Nên thêm nhiều thiết bị để sử dụng khi cần nhắn tin hàng loạt. Sử dụng ngẫu nhiên các sim, nội dung tin nhắn... nhằm hạn chế bị khoá sim do gửi quá nhiều tin một ngày.

Last updated