Nâng cấp tài khoản

Tài khoản đăng ký mới sẽ có:

 • Thời gian hoạt động: 15 ngày.

 • Credits: 200.

 • Số lượng thiết bị: Không giới hạn.

 • Số lượng liên hệ: Không giới hạn.

 • API gửi tin nhắn: Có.

 • API kiểm tra Banking: Có

 • Webhook cho chatbot: Không.

Credit trừ dần khi thực hiện các hành động sau:

 • Gửi SMS thông qua hệ thống hoặc qua API.

 • Gọi API kiểm tra tin nhắn biến động số dư.

Cách nâng cấp tài khoản:

 1. Vào menu Nâng cấp tài khoản.

 2. Thực hiện chuyển khoản hoặc Quét mã QR để chuyển khoản theo đúng hướng dẫn trên màn hình.

Quyền lợi gói nâng cấp:

 • +10.000 credits (cộng dồn với số credits đã có)

 • 3 tháng sử dụng kể từ ngày chuyển khoản nâng cấp (không cộng dồn)

 • Số lượng thiết bị: Không giới hạn.

 • Số lượng liên hệ: Không giới hạn.

 • API gửi tin nhắn: Có.

 • API kiểm tra Banking: Có

 • Webhook cho chatbot: Có.

Last updated