Plugin SMS thông báo đơn hàng, tài khoản...

Plugin này hỗ trợ bạn có thể gửi tin nhắn đến khách hàng khi khách hàng tạo tài khoản, đặt hàng, đơn hàng thay đổi trạng thái: được xử lý, hủy đơn hàng, hoành thành đơn hàng hoặc gửi tin nhắn thông báo đơn hàng mới cho chủ shop / nhân viên. Yêu cầu: chỉ áp dụng đối với các website Wordpress đang sử dụng Woocommerce.

Bước 1: Cài đặt Plugin

 • Tải plugin tại: https://xem.li/pluginsms1

 • Đăng nhập vào quản trị của Wordpress → chọn Plugin → bấm Cài mới (Add New)

 • Tải Plugin lên và Kích hoạt

Bước 2: Cấu hình Plugin

 • Vào Woocommerce → chọn Cài đặt → chọn SMSChatbot

 • Khai báo API Key được lấy từ mục API Key tại https://sms.quanchatbot.com/api.php

 • Tuỳ chọn thiết bị gửi tin:

  • Sử dụng tất cả thiết bị: hệ thống sẽ dùng sim mặc định của các thiết bị bạn đã kết nối vào hệ thống để gửi tin nhắn.

  • Sử dụng tất cả sim của tất cả thiết bị: hệ thống sẽ sử dụng tất cả các sim đang hoạt động của tất cả các thiết bị bạn đã kết nối vào hệ thống để gửi tin nhắn.

  • Sử dụng những thiết bị được lựa chọn: chỉ sử dụng đúng thiết bị mà bạn chỉ định ở dưới.

  • Trong trường hợp bạn chọn phương án Sử dụng những thiết bị được lựa chọn, bạn phải nhập mã thiết bị và sim dùng để gửi tin nhắn theo cú pháp như mô tả.

Bước 3: Kích hoạt gửi tin nhắn Woocommerce

 • Check vào các ô bạn cần gửi tin.

 • Chỉnh sửa nội dung tin nhắn sẽ gửi.

 • Để tùy biến nội dung tin nhắn, bạn có thể sử dụng thêm các cú pháp sau:

  • Mã đơn hàng: %%orderid%%

  • Họ tên khách hàng: %%firstName%% %%lastName%%

  • Tổng tiền đơn hàng: %%total%%

  • Số điện thoại khách hàng: %%phone%%

Last updated