Plugin Xác nhận thanh toán dựa trên SMS

Plugin này hỗ trợ bạn xác nhận đơn hàng đã thanh toán tự động bằng cơ chế: nhận diện cú pháp thanh toán có trong nội dung SMS báo biến động số dư từ ngân hàng. Yêu cầu:

 1. Chỉ áp dụng đối với các website Wordpress đang sử dụng Woocommerce.

 2. Đã cài app và bật chức năng đẩy SMS nhận được lên hệ thống.

Bước 1: Cài đặt Plugin

 • Tải plugin tại: https://xem.li/pluginsms2

 • Đăng nhập vào quản trị của Wordpress → chọn Plugin → bấm Cài mới (Add New)

 • Tải Plugin lên và Kích hoạt

Bước 2: Cấu hình Plugin

 • Vào Woocommerce → chọn Thanh toán → bật hình thức thanh toán Chuyển khoản ngân hàng SMS Gateway → bấm Cài đặt

 • Chọn ngân hàng có hỗ trợ VietQR trong danh sách. Hỗ trợ tốt nhất với Vietcombank và MBBank.

 • Nhập nội dung thông báo ở màn hình chọn hình thức thanh toán của Khách hàng.

 • Khai báo API Key được lấy từ mục API Key tại https://sms.quanchatbot.com/api.php

 • Nhập Brandname của SMS báo số dư từ ngân hàng.

 • Nhập số tài khoản (có thể viết liền hoặc chỉ dùng dấu chấm để phân cách).

 • Nhập tên chủ tài khoản: Viết hoa không dấu.

 • Nhập cú pháp sẽ dùng kết hợp mã đơn hàng (nếu bạn dùng cùng 1 tài khoản api cho nhiều website thì mỗi website nên có 1 cú pháp khác nhau để tránh nhầm lẫn).

 • Đặt Endpoint và cấu hình cronjob để hệ thống tự check đơn hàng sau những khoảng thời gian nhất định.

 • Chú ý: Mặc định khi ở trang thanh toán thì hệ thống sẽ tự động quét mỗi 10 giây 1 lần để kiểm tra, nên cần lưu ý khách hàng sau khi chuyển khoản thì để yên màn hình thanh toán cho hệ thống kiểm tra.

BONUS: CÁC SHORTCODE DÙNG VỚI THAM SỐ order_key=<order_key>

Last updated